Copyright Tomasz Miler

 miler.terapia@gmail.com      tel. 512 822 943

miler.terapia@gmail.com      tel. 512 822 943

Oaza spokoju, 24 godziny. Jak być spokojnym
28 września 2018

Kryteria diagnostyczne uzależnienia od substancji psychoaktywnych (narkotyków)

Kryteria diagnostyczne służą do diagnozowania uzależnienia. Kryteria te znajdują się w ICD-10, czyli w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. Aby zdiagnozować uzależnienie muszą zaistnieć co najmniej  3 objawy, które muszą wystąpić w okresie ostatnich 12 miesięcy.

1. Silna potrzeba lub przymus używania substancji psychoaktywnej: utrata samokontroli w używaniu substancji psychoaktywnych (niemożność przerwania przyjmowania, utrata kontroli dawek).

2. Przyjmowanie substancji w celu uniknięcia objawów abstynencyjnych.

3. Występowanie niepokoju, rozdrażnienia lub gorszego samopoczucia przy próbach odstawienia substancji.

4. Wzrost tolerancji.

5. Postępujące zaniedbanie innych zainteresowań lub przyjemności na rzecz zdobywania i przyjmowania substancji uzależniającej.

6. Zażywanie substancji mimo wyraźnych szkód (somatycznych, psychicznych, społecznych), o których wiadomo przyjmującemu, że mają związek z przyjmowaniem substancji.

Wstępną diagnozę możesz postawić sobie sam. Jednak sama diagnoza niewiele pomaga w leczeniu. Dlatego specjaliści sporządzają drugą diagnozę: Diagnozę problemową, to z niej widzą jakie obszary są do pracy. Co musi się wydarzyć w trakcie terapii, żeby było lepiej w nowym, trzeźwym życiu.