Copyright Tomasz Miler

 miler.terapia@gmail.com      tel. 512 822 943

miler.terapia@gmail.com      tel. 512 822 943

18 marca 2024

Miłość - a co to takiego?

Psychologia miłości mówi nam, że miłość składa się z trzech elementów:

-namiętności,

-intymności,

-zaangażowania.

Pierwsza w relacji pojawia się namiętność. Jesteśmy zauroczeni drugą osobą, pojawia się fascynacja drugą osobą (choć częściej wyobrażeniem na jej temat). Namiętności towarzyszą silne emocje: radość, zazdrość, podniecenie, niepokój, tęsknota. Ten pierwszy stan, nie wymaga naszego zaangażowania, nie jest to świadoma decyzja. Co ważne nie zawsze i nie w każdym związku się on pojawi. Jednak nie pielęgnowana namiętność wygaśnie.

Drugim elementem miłości jest intymność rozumiana również jako bliskość emocjonalna. Intymności towarzyszy większa otwartość na doświadczenia i emocje drugiej osoby. Intymność stanowi swoisty klej relacji. Intymność wymaga świadomych działań więziotwórczych. Jeżeli w dzieciństwie doświadczaliśmy bezpiecznej więzi będzie nam łatwiej funkcjonować w relacji. Jeżeli w związku jest tylko ten element to nazywamy to, że ktoś się lubi. Jeżeli mamy połączenie namiętności i intymności mówimy o miłości romantycznej. 

Ostatni trzeci element to zaangażowanie inaczej nazywane zobowiązaniem. Jest to czynnik najbardziej racjonalny. Chodzi tu o zaspokajanie potrzeb drugiej strony, wspólne funkcjonowanie. Jeżeli w relacji wystąpią wszystkie trzy elementy mówimy o miłości pełnej. Jeżeli mamy intymność i zaangażowanie mówimy o miłości partnerskiej. Jeżeli występuje tylko zaangażowanie mówimy o miłości pustej. 

Ważne jest również budowanie zaufania i szacunku w relacji. Komunikacja jest kluczowa dla utrzymania zdrowej miłości. Pamiętajmy, że każdy związek wymaga pracy i zaangażowania obu stron. Miłość to nie tylko emocje, ale także działania i decyzje podejmowane każdego dnia.

Na terapii par można uzyskać pomoc, jeżeli Twój związek jej potrzebuje zachęcam do sięgnięcia po nią.