Copyright Tomasz Miler

 miler.terapia@gmail.com      tel. 512 822 943

miler.terapia@gmail.com      tel. 512 822 943

08 października 2018

Test przesiewowy MAST 

Dziś zaprezentuję kolejny test mogący wskazywać kłopoty z używaniem alkoholu. Jego wykonanie jest prostsze niż testu AUDIT. Test MAST jest równie popularny co wyżej wymieniony. W zaprezentowanym poniżej teście należy wziąć poprawkę na to, iż test MAST  powstał w Stanach Zjednoczonych i uwzględnia tamtejszą specyfikę używania alkoholu oraz oczywiście to, że jest to testy przesiewowy, a nie narzędzie diagnostyczne. Jednak rzetelnie wypełniony test jest możliwością do przyjrzenia się swojemu modelowi używania alkoholu. Kartka i długopis w dłoń i zaczynamy:

Test MAST:

1. Czy uważa Pan/Pani, że pije Pan/Pani w normie (mniej lub tyle co inni)?

2. Czy kiedykolwiek wstał Pan/Pani rano po piciu poprzedniego dnia i nie pamiętał Pan/Pani części poprzedniego dnia?

3. Czy Pana/Pani małżonka (-ek) rodzice albo ktoś z bliskiej rodziny miał do Pana/Pani żal lub pretensję o picie?

4. Czy potrafi Pan/Pani przerwać picie po wypiciu jednego lub dwóch kieliszków?

5. Czy miał Pan/Pani kiedyś poczucie winy z powodu picia?

6. Czy przyjaciele uważają Pana/Panią za pijącego w normie (mniej lub tyle samo co inni)?

7. Czy zawsze potrafi Pan/Pani przerwać picie, kiedy tego Pan/Pani chce?

8. Czy kiedykolwiek był Pan/Pani na zebraniu Anonimowych Alkoholików lub podobnego ruchu?

9. Czy kiedykolwiek brał Pan/Pani udział w bójce po wypiciu alkoholu?

10. Czy Pana/Pani picie było kiedykolwiek przyczyną konfliktów między Panem/Panią a małżonkiem, rodzicami albo krewnymi?

11. Czy Pana/Pani małżonek albo inny członek rodziny kiedykolwiek zwracał się o pomoc z powodu Pana/Pani picia?

12. Czy kiedykolwiek stracił Pan/Pani przyjaciela z powodu picia?

13. Czy kiedykolwiek miał Pan/Pani kłopoty w pracy lub szkole z powodu picia?

14. Czy kiedykolwiek stracił Pan/Pani pracę z powodu picia?

15. Czy kiedykolwiek nie dotrzymał Pan/Pani zobowiązań opuścił dom, lub pracę na 2 dni lub więcej z powodu picia alkoholu?

16. Czy pije Pan/Pani przed południem?

17. Czy ktoś powiedział Panu/Pani, że ma Pan/Pani chorą wątrobę (np. marskość)?

18. Czy miał Pan/Pani kiedyś po dłuższym piciu majaczenie alkoholowe (Delirium tremens), albo silne drżenia mięśniowe, albo słyszał Pan/Pani głosy lub widział rzeczy, których naprawdę tam nie było?

19. Czy kiedykolwiek zgłaszał się Pan/Pani do kogoś o pomoc z powodu picia?

20. Czy kiedykolwiek był Pan/Pani w szpitalu z powodu picia?

21. Czy kiedykolwiek był Pan/Pani pacjentem oddziału psychiatrycznego, a picie było przynajmniej częściową przyczyną, dla której tam się Pan/Pani znalazł?

22. Czy kiedykolwiek zwracał się Pan/Pani do szpitala, poradni lekarza, psychologa lub duchownego z powodu kłopotów emocjonalnych, które przynajmniej częściowo były związane z alkoholem?

23. Czy kiedykolwiek był Pan/Pani zatrzymany za jazdę po pijanemu?

24. Czy był Pan/Pani zatrzymany lub osadzony w areszcie, choćby na kilka godzin z powodu zachowań spowodowanych alkoholem?

Wyniki:

Numer pytania:

Odpowiedzi:

1

2 pkt za "nie"

2

2 pkt za "tak"

3

1 pkt za "tak"

4

2 pkt za "nie"

5

1 pkt za "tak"

6

2 pkt za "nie"

7

2 pkt za "nie"

8

5 pkt za "tak"

9

1 pkt za "tak"

10

2 pkt za "tak"

11

2 pkt za "tak"

12

2 pkt za "tak"

13

2 pkt za "tak"

14

2 pkt za "tak"

15

2 pkt za "tak"

16

1 pkt za "tak"

17

2 pkt za "tak"

18

5 pkt za majaczenie alkoholowe,

2 pkt za pozostałe

19

5 pkt za "tak"

20

5 pkt za "tak"

21

2 pkt za "tak"

22

2 pkt za "tak"

23

2 pkt za każde zatrzymanie

24

2 pkt za każde zatrzymanie

 

  • Jeśli uzyskał Pan/Pani w skali 5 punktów lub więcej - spełnia Pan/Pani kryteria uzależnienia. 
  • Jeśli uzyskał Pan/Pani 4 punkty - prawdopodobnie jest Pan/Pani uzależniony. 
  • Jeśli uzyskał Pan/Pani poniżej trzech punktów prawdopodobnie nie jest Pan/Pani uzależniony.

 

Po wypełnieniu testu słyszałem jak wiele jest osób oburzonych. "Mam 6 punktów, ale nie jestem alkoholikiem!" Tak jak napisałem wyżej, nie jest to narzędzie diagnostyczne, tylko test przesiewowy. Również trzeba wziąć pod uwagę czynnik czasowy, pewne odpowiedzi dotyczą przeszłości, a nie teraźniejszości. Kryteria diagnostyczne dotyczą ostatniego roku. Natomiast jeśli zebrało się tych punktów sporo, warto spróbować ograniczyć spożywanie alkoholu.

Źródło testu: "Szkody zdrowotne spowodowane alkoholem" Habrat. Wydawnictwo: PWN. Rok 1996.