Copyright Tomasz Miler

 miler.terapia@gmail.com      tel. 512 822 943

miler.terapia@gmail.com      tel. 512 822 943

24 listopada 2018

Uzależnienie od Internetu (siecioholizm) lub komputera:

 

Coraz częściej staje się problemem społecznym, choć nie zostało jeszcze sklasyfikowane jako jednostka chorobowa, nazywane jest plagą XXI- wieku. Można je zdefiniować jako zaburzenie kontroli impulsów, bez intoksykacji. Pojawia się wówczas, gdy ludzie nadużywają Internetu lub komputera i fakt ten przysparza cierpień im oraz ich otoczeniu, wpływając na funkcjonowanie fizyczne, psychiczne, społeczne i ekonomiczne.  

Siecioholizm, problem z komputerem, problem z graniem w gry

 

Kimberly Young, która pierwsza zaczęła badać problem nad uzależnieniem od komputera i internetu, wyróżniła pięć podtypów  uzależnienia

  • Erotomania internetowa – polega na nałogowym oglądaniu materiałów pornograficznych lub nawiązywaniu wirtualnych relacji celem osiągnięcia satysfakcji seksualnej, przy jednoczesnym pogorszeniu jakości życia seksualnego w realnym świecie.   
  • Socjomania internetowa – jest uzależnieniem od internetowych kontaktów społecznych. Człowiek nawiązuje bądź też kontynuuje relacje towarzyskie poprzez sieć, gdy tymczasem znajomości  twarzą w twarz ulegają degradacji poprzez zanik więzi emocjonalnych z najbliższymi, rodziną, sąsiadami. Uzależnieni nieustannie kontaktują się z innymi użytkownikami poprzez chat, portale społecznościowe, komunikatory internetowe, maile.  
  • Uzależnienie od sieci internetowej -  uzależnienie od gier hazardowych w sieci, od gier on-line, od operacji giełdowych poprzez internet, od aukcji czy zakupów online,
  • Przeciążenie informacyjne – czyli przymus pobierania informacji, ciągłe sprawdzanie nowych wiadomości, przeszukiwanie baz danych,
  • Uzależnienie od komputera - uzależnienie np. od grania w gry komputerowe.