Copyright Tomasz Miler

 miler.terapia@gmail.com      tel. 512 822 943

miler.terapia@gmail.com      tel. 512 822 943

29 listopada 2021

Zapraszam do odsłuchania audycji radiowej

Zapraszam do odsłuchania audycji w Radio Olsztyn z moim udziałem. Rozmowa dotyczyła tego, czym jest picie ryzykowne, czym picie szkodliwe, a czym uzależnienie. 

A poniżej w skrócie przedstawiam czym różni się picie ryzykowne od picia szkodliwego.

Ryzykowne spożywanie alkoholu to picie nadmiernych ilości alkoholu nie pociągające za sobą aktualnie negatywnych konsekwencji, przy czym można oczekiwać, że konsekwencje te pojawią się, o ile obecny model picia alkoholu nie zostanie zmieniony. 

Jaka ilość alkoholu jest uznawana za ryzykowna? Tutaj należy podeprzeć się zaleceniami WHO. Zalecenia określają ilość porcji, którą można spożyć z niskim ryzykiem szkód. Mężczyźni mogą wypić jednorazowo 4 porcje, 5 dni w tygodniu. Kobiety mogą wypić 2 porcje również 5 dni w tygodniu. 

A co to jest ta porcja standardowa? To przelicznik, każda porcja to 10 gram czystego alkoholu. W uproszczeniu jedna standardowa porcja to:

200 g piwa 5%
100 g wina 10%
25 g wódki 40%

Picie szkodliwe to taki wzorzec picia, który już powoduje szkody zdrowotne, fizyczne bądź psychiczne; ale również psychologiczne i społeczne, przy czym nie występuje uzależnienie od alkoholu.

Picie alkoholu staje się problemem gdy:

· zwiększa się ilość i częstotliwość spożywania alkoholu;
· zmienia się funkcja picia i rola alkoholu w życiu (picie nie jest już tylko elementem wzorca kulturowego, ale staje się lekarstwem na stres, smutek, samotność, lęk);
· postępuje przywiązanie do sytuacji picia (narasta koncentracja na sytuacjach związanych z piciem, oczekiwanie na moment picia, celebrowanie picia, niepokój w sytuacji niemożności napicia się);
· alkohol spożywany jest w nieodpowiednich sytuacjach takich jak: okres ciąży i karmienia piersią, prowadzenie pojazdów, przy spożywaniu leków wchodzących w reakcje z alkoholem, pomimo chorób wykluczających spożywanie alkoholu itp.;
· nasilają się incydenty upojenia;
· pojawia się zaniepokojenie piciem i uwagi krytyczne wyrażane przez osoby bliskie oraz sygnały sugerujące ograniczenie ilości lub powstrzymanie się od picia;
· używanie alkoholu staje się sposobem usuwania przykrych skutków poprzedniego picia (klinowanie);
· pojawiają się trudności w przypominaniu sobie, co się działo poprzedniego dnia w sytuacjach związanych z piciem;
· rosną negatywne konsekwencje nadużywania alkoholu, a mimo to picie jest nadal kontynuowane.